Hovorme Spolu
Hovorme Spolu

Hostia - provládni (prostredníctvom verejne dostupných zdrojov)

MUDr. Vladimír Lengvarský MPH
minister zdravotníctva SR
MUDr. Marek Krajčí
ex-minister zdravotníctva SR
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas PhD., MPH
hlavný hygienik SR
ÚVZ SR
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
infektológ
Konzílium odborníkov,VŠZaSP sv. Alžbety
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
epidemiologička
SEaVS, Konzílium odborníkov
prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
infektológ, prezident SSI, prednosta KICM UNLP
Konzílium odborníkov
MUDr. Elena Prokopová
hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu
Konzílium odborníkov
doc. MUDr. Alexandra Bražinová PhD., MPH
epidemiologička
Ústav epidemiológie LF UK, Veda pomáha
doc. Mgr. Richard Kollár PhD.
matematik
Katedra AMaŠ FMFI UK, Veda pomáha
Ing. Pavol Čekan, PhD.
biochemik
MultiplexDX, Veda pomáha
RNDr. Boris Klempa, DrSc.
virológ
Virologický ústav BMC SAV, Veda pomáha
MUDr. Peter Sabaka, PhD.
infektológ
Klinika IaGM na LF UK, Veda pomáha
MUDr. Peter Visolajský
pediater, predseda LOZ
Veda pomáha, Permanentný krízový štáb
Martin Smatana, MSc
analytik, exriaditeľ IZP
Veda pomáha
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA
expert WHO
Sekcia zdravia MZ SR, Konzílium odborníkov
PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka a generálna tajomníčka
ŠÚKL
doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH
lekár, molekulárny biológ
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA
imunológ
Klinika IA UN Martin

Hostia - oponenti

Prof. MUDr. Hrušovský Štefan, CSc., Dr. SVS.
hepatológ, internista, ex-prednosta I. Internej kliniky SZU a UNB
MUDr. Ján Lakota, CSc.
onkológ, hematológ, virológ
Virologický ústav BMC SAV
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
lekár, výživový poradca
Ambulancia klinickej výživy
MUDr. Vladimír Kuric
anesteziológ
Kardiochirurgická klinika Bad Neustadt Nemecko, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Rijád, Saudská Arábia
MUDr. Radoslav Čičala
lekár v oblasti psychiatrie
NsP Havířov
JUDr. Marica Pirošíková
advokátka, bývalá zástupkyňa SR na ESĽP
JUDr. Peter Weis
advokát
advokátska kancelária Weis & Partners
RNDr. Ján Baránek
politický analytik, majiteľ agentúry Polis Slovakia
ThDr. René Balák, PhD.
morálny teológ, bioetik
Ing. Jana Tutková, MA
Centrum pre bioetickú reformu, rozvojová politika EU a OSN
Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
farmaceutka, expertka na registráciu a nežiadúce účinky liečiv, bývalá pracovníčka
MUDr. Andrej Janco
prezident SLÚŠ, internista
Interná ambulancia, Košice
MUDr. Alena Jancová
pediater
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Košice
MUDr. Sandra Hanáčková
kardiológ a internista
Kardiologická ambulancia, Rimavská Sobota
MUDr. Etela Janeková PhD.
všeobecný lekár, internista, farmakológ
Zdravotnícke zariadenie In Clinic, Bratislava
MUDr. Slavomír Šuch
internista
oddelenie urgentného príjmu UN, Martin
MUDr. Vít Mareček
lekársky praktik a špecialista urgentnej medicíny
Ostrava
JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD.
advokát
advokátska kancelária Majerčák, Bratislava
MUDr. Juraj Mesík
lekár, analytik globálnych trendov a rizík
Bratislava
Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.
farmakológ, imunológ, vakcinológ
PF Masarykova univerzita Brno
MUDr. Hana Zelená, Ph.D.
mikrobiologička a virologička
Vedúca odd. virológie v NRL ZU , Ostrava